An Interview with Thongloun Sisoulith, Prime Minister of Laos

2
2659
Prime Minister of Laos Thongloun Sisoulith

A senior news reporter from Thailand, Mr Suthichai Yoon, released a frank and interesting video interview with Dr Thongloun Sisoulith, Prime Minister of Laos. In this friendly exchange, the Lao prime minister opened up about managing a country, and the direction of the Lao government. In the most interesting part, the prime minister of Laos states that the goal of becoming the ‘battery of Asia’ is overly ambitious.

View the video below or click here to view in YouTube:

 

2 COMMENTS

  1. ຢາກໃຫ້ທ່ານ ນາຍຍົກ ກວດກາ ໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ດີ ເດັດຂາດ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດ ຫຼຸດຜ່ອນ ການຂຸດຄົ້ນ ບໍ່ແຮ່ ເພາະວ່າ ບໍ່ແມ່ນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ທີ່ຖາວອນ ເຮົາຄວນຫັນມາໃຊ້ ດ້ານກະສິກຳເປັຮຫັລກ

  2. ຢາກໃຫ້ທ່ານນາຍຍົກກວດກາການເຮັດວຽກຂອງຕຳຫຼວດເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍສະເພາະກັບວຽກຄະດີ ອາຍາແລະຢາເສບຕິດ